Servicii Juridice

Dreptul comercial

În domeniul afacerilor este vital să contezi pe un avocat în fața diverselor probleme ce pot apărea în dezvoltarea unei societăți comerciale.

Posibilitatea de a conta pe ajutorul unui cabinet de avocatură în momentele de criză, confuzie sau conflict oferă unei societăţi comerciale, indiferent de structura sa, posibilitatea să fie conștientă de drepturile ce sunt benefice intereselor sale, transformând astfel cabinetul într-o unealtă de mare importanță pentru succesul său.

În activitatea zilnică a oricărei societăți comerciale este des întâlnită posibilitatea să apară situații aflate în strânsă legătură cu această ramură a dreptului. Drept pentru care totalitatea activității unei societăți comerciale se desfășoară, fără îndoială, mult mai eficient cu ajutorul unei echipe de specialiști în drept comercial.

Succesul societății comerciale este în mare măsură și succesul nostru propriu, aveți încredere în profesioniști cu ani de experiență pentru a face mai ușoară conducerea și administrarea societății dumneavoastră.

Aspectul contractual necesită o atenție specială pentru ca operațiunile unei societăți comerciale să se bucure de succes şi să fie apărate de eventualele conflicte sau de un rezultat incert. Pentru a rezolva această îndatorire, profesioniștii noștri combină creativitatea elaborării clauzelor contractuale, cu rigoarea juridică, rezultând o siguranță sporită. Această rigoare, împreună cu o vastă experiență și cunoaștere a mediului comercial, raportat la viziunea noastră strategică, în căutarea de rezultate eficiente, formează angajamentul nostru de a reuși să punem la dispoziția clienților noștri uneltele potrivite pentru dezvoltarea societăților comerciale.

În cadrul Cabinetului Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu », preîntâmpinarea joacă cel mai important rol pentru o societate comercială. Întotdeauna este indicat pentru clienții noștri ce desfășoară activități comerciale, să concretizeze întelegeri care ulterior vor deveni angajamente clare și precise.

Dacă aveți nevoie de ajutorul unei echipe de avocați profesioniști şi cu experiență dovedită în dreptul comercial, nu ezitați să ne consultați.

Dreptul civil

Dreptul civil este ramura juridică cea mai prezentă în viața noastră, actulamente după adoptarea noului Cod Civil, având o arie extinsă de aplicare. Orice acțiune privată este reglementată de către o normă civilă iar multe dintre acestea necesită consilierea unui avocat.

Trebuie să fim conștienți că, în viața noastră cotidiană, suntem înconjurați de situații care rezultă din aplicarea dreptului civil.

Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » oferă consultanță în orice problemă relaționată cu dreptul civil. Sunt abordate toate raporturile juridice, angajamentele şi ocupațiile care alcătuiesc viața de zi cu zi a unei persoane, atât fizice cât și juridice, într-o lume din ce în ce mai complexă și într-o schimbare continuă.

Cunoașterea normelor şi a instituțiilor, raportat la un mediu procedural solid, performanța juridică, tratamentul personalizat și individual al fiecărei situații ivite, constituie cea mai bună bază de apărare pentru drepturile civile.

Din această perspectivă, Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » realizează o consiliere preventivă şi imediată prin consultări şi întâlniri, emitere de informații și opinii legale. Iar în momentul în care este necesar, pornește apărarea dumnevoastră pe cale judecătorească în toate problemele ce țin de dreptul civil.

Din păcate în actuala societate românească practica a statuat, o creștere semnificativă a conflictelor ce au condus în mod inevitabil la rezolvarea diferendelor dintre părți pe cale judecătorească, iar în acest caz preocuparea noastră este să asigurăm asistență juridică și reprezentarea clientiilor noștri la cele mai înalte standarde profesionale, având un departament specializat exclusiv în litigii.

Drept fiscal

Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » oferă clienților săi, fie persoane juridice, fie persoane fizice, consiliere şi planificare profesionistă în cadrul tuturor situațiilor în care este necesară intervenția unui avocat specializat în dreptul fiscal.

 • Litigii,
 • Legea concurenţei şi dreptul fiscal,
 • Legislaţie vamală, taxe şi impozite,
 • TVA, impozite, taxe pe profit şi pe venit aplicate rezidenţilor români sau străini,
 • Facilităţi fiscale acordate investiţiilor străine şi mecanismelor de aplicare a acestora,
 • Contencios Administrativ Fiscal.

Proprietate intelectuală

Mărci

Dintre temele cele mai des întălnite se regăsește protecția semnelor distinctive de orice natură și formă. Calitatea noastră de avocați ne permite să acționăm direct în fața organelor competente.

Experiența noastră se reflectă în obținerea celui mai bun rezultat pentru clienții noștri, căutăm mereu să dobândim cea mai bună protecție în cea mai eficace și economică formă posibilă.

Toate eforturile noastre de înregistrare a mărcii sunt precedate de o analiză strategică și adaptată necesităților pe care le prezintă fiecare caz în parte, oferind consultanță în fiecare etapă asupra alternativelor și consecințelor predictibile.

Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » se diferențiază prin înalta calificare şi experiență în procesele de cercetare și investigație a semnelor distinctive.

Brevete

Redactarea și înregistrarea invențiilor

Departamentul de brevete din cadrul Cabinetului Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu », integrează diverși specialiști care acoperă cele mai diverse arii tehnologice şi care oferă clienților noștri o experiență consolidată în consilierea, pregătirea şi protecția în viitor a invențiilor. Obiectivul nostru este dublu: pe de o parte, de a reflecta cu claritate şi precizie natura şi virtuțile invenției, şi pe de altă parte, de a-i acorda forma şi conținutul adecvat pentru a satisface cerințele prelucrării, atât pe plan naţional cât şi internațional.

Brevet național: consiliem în pregătirea memoriilor descriptive, urmărim până la capăt procesul de prelucrare al respectivelor solicitări în fața autorităților abilitate, fiind responsabili de întregul proces, pas cu pas, împlinind toate cerințele si revendicările.

Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor: pregătim şi prezentăm solicitările prin intermediul Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor, gestionând procesul dumneavoastră.

Brevet european: oferim clienților noștri o amplă experiență în prezentarea şi acordarea de brevete înaintea Biroului European pentru Brevete, soluționând orice tip de incident care ar putea apărea în timpul desfășurării procesului.

Drepturi de autor

Este una din ariile profesionale cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare în ultimii ani, în cadrul organizației noastre.

Revoluția provocată de dezvoltarea noilor tehnologii a avut mare impact asupra acestei ramuri a dreptului, ducând la nașterea unor noi probleme şi necesități care au nevoie de pregatire și cunoaștere pentru a putea garanta cea mai bună şi eficientă soluție.

Doar o formare profesională adecvată și experiența procedurală în apărarea acestei clase de drepturi permite planificarea şi obținerea unui rezultat optim în cadrul acţiunilor juridice.

Dreptul Muncii

Să vă cunoașteți drepturile pe care le aveți în calitate de angajat, este foarte important pentru dumneavoastră. Cele mai multe persoane nu cunosc modalitățile de rezolvare a problemelor ce apar ca urmare a unei concedieri, lichidări care nu corespund drepturilor avute, în fața unui abuz la locul de muncă şi altor probleme ce pot apărea precum, invaliditate, incapacitate de muncă datorată unor factori de sănătate, reducere salarială sau sistarea drepturilor bănești.

De aceea este foarte important să contaţi pe ajutorul unui specialist în acest domeniu care să cunoască problema în profunzime şi care să vă poată apăra în faţa oricărui obstacol.

Dreptul muncii este ramura dreptului care înglobează o multitudine de ipoteze relaţionate cu locul de muncă. Din acest motiv este important să puteţi conta pe ajutorul unui departament de profesionişti, avocaţi, consilieri şi manageri care nu numai că studiază constant, dar își şi actualizează mereu informaţiile.

Cunoaştem şi suntem conştienţi de numărul mare de legi, decrete, circulare şi alte norme care sunt înlocuite de către altele, sau pur şi simplu modificate.

Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » se conformează cu această sarcină, obligaţia de a revizui şi actualiza constant normele aplicabile în dreptul muncii, pentru a putea oferi cel mai bun serviciu clienţilor noștri, o garanţie totală de eficacitate şi soluţionare.

Recuperări creanțe

Una dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă societăţile comerciale este dificultatea de a obţine recuperarea creanţelor lor în mod corespunzător şi de a obţine un flux de încasări care să le permită să funcţioneze fără probleme de lichiditate sau să sufere pierderi cauzate de debitori.

Societatea comercială care nu reuşeşte să colecteze datoriile la timp, suferă o pierdere economică echivalentă cu costul produsului sau serviciului, precum şi pierderea de profit.

Timpul este cel mai rău duşman al creditorului şi cel mai bun prieten al debitorului, astfel că o acţiune imediată este necesară in fața unei neplăţi.

Recuperarea unei creanţe prezintă două etape de desfăşurare:

 • Colectare pe cale amiabilă – se realizează prin conciliere directă.
 • Recuperare pe cale judecătorească – se realizează prin declanşarea procedurilor judiciare în scopul recuperării creanţei.

Colectare pe cale amiabilă.

În această etapă se negociază cu debitorul şi se încearcă să se ajungă la un acord rezonabil de plăţi. Incidentele sunt rezolvate prin contactarea directă a debitorului de către un avocat, explicând importanţa îndeplinirii datoriei, cât mai curând posibil, pentru a evita costurile inutile sau derivate ale instanţei. Cel mai mare avantaj pe care îl oferă această metodă este recuperarea într-un timp mai scurt a creanţei.

Recuperare pe cale judecatorească

În cazul în care nu se ajunge la un acord pe cale amiabilă sau este dorinţa expresă a creditorului, se va recurge la instanţele de judecată.

În perioada actuală multe persoane şi societăţi comerciale trec prin autentice dificultăţi financiare cauzate de faptul că nu au posibilitatea a de colecta la timp datoriile.

Alte servicii

 • Dreptul Familiei,
 • Dreptul Contenciosului Administrativ,
 • Dreptul Mediului,
 • Drept Bancar,
 • Dreptul Concurenței,
 • Drept Maritim,
 • Dreptul Comerțului Internațional,
 • Drept Comunitar,
 • Drepturile Omului,
 • Achiziții publice,
 • Afaceri imobiliare şi construcții,
 • Piață de capital,
 • Insolvență.