Dreptul Civil

Dreptul civil este ramura juridică cea mai prezentă în viața noastră, actulamente după adoptarea noului Cod Civil, având o arie extinsă de aplicare. Orice acțiune privată este reglementată de către o normă civilă iar multe dintre acestea necesită consilierea unui avocat.

Trebuie să fim conștienți că, în viața noastră cotidiană, suntem înconjurați de situații care rezultă din aplicarea dreptului civil.

Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » oferă consultanță în orice problemă relaționată cu dreptul civil. Sunt abordate toate raporturile juridice, angajamentele şi ocupațiile care alcătuiesc viața de zi cu zi a unei persoane, atât fizice cât și juridice, într-o lume din ce în ce mai complexă și într-o schimbare continuă.

Cunoașterea normelor şi a instituțiilor, raportat la un mediu procedural solid, performanța juridică, tratamentul personalizat și individual al fiecărei situații ivite, constituie cea mai bună bază de apărare pentru drepturile civile.

Din această perspectivă, Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » realizează o consiliere preventivă şi imediată prin consultări şi întâlniri, emitere de informații și opinii legale. Iar în momentul în care este necesar, pornește apărarea dumnevoastră pe cale judecătorească în toate problemele ce țin de dreptul civil.

Din păcate în actuala societate românească practica a statuat, o creștere semnificativă a conflictelor ce au condus în mod inevitabil la rezolvarea diferendelor dintre părți pe cale judecătorească, iar în acest caz preocuparea noastră este să asigurăm asistență juridică și reprezentarea clientiilor noștri la cele mai înalte standarde profesionale, având un departament specializat exclusiv în litigii.