Proprietate Intelectuala

Mărci

Dintre temele cele mai des întălnite se regăsește protecția semnelor distinctive de orice natură și formă. Calitatea noastră de avocați ne permite să acționăm direct în fața organelor competente.

Experiența noastră se reflectă în obținerea celui mai bun rezultat pentru clienții noștri, căutăm mereu să dobândim cea mai bună protecție în cea mai eficace și economică formă posibilă.

Toate eforturile noastre de înregistrare a mărcii sunt precedate de o analiză strategică și adaptată necesităților pe care le prezintă fiecare caz în parte, oferind consultanță în fiecare etapă asupra alternativelor și consecințelor predictibile.

Cabinetul Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu » se diferențiază prin înalta calificare şi experiență în procesele de cercetare și investigație a semnelor distinctive.

Brevete

Redactarea și înregistrarea invențiilor

Departamentul de brevete din cadrul Cabinetului Individual de Avocatură « Sorin Mihai Moroianu », integrează diverși specialiști care acoperă cele mai diverse arii tehnologice şi care oferă clienților noștri o experiență consolidată în consilierea, pregătirea şi protecția în viitor a invențiilor. Obiectivul nostru este dublu: pe de o parte, de a reflecta cu claritate şi precizie natura şi virtuțile invenției, şi pe de altă parte, de a-i acorda forma şi conținutul adecvat pentru a satisface cerințele prelucrării, atât pe plan naţional cât şi internațional.

Brevet național: consiliem în pregătirea memoriilor descriptive, urmărim până la capăt procesul de prelucrare al respectivelor solicitări în fața autorităților abilitate, fiind responsabili de întregul proces, pas cu pas, împlinind toate cerințele si revendicările.

Tratatul de Cooperare în domeniul Brevetelor: pregătim şi prezentăm solicitările prin intermediul Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor, gestionând procesul dumneavoastră.

Brevet european: oferim clienților noștri o amplă experiență în prezentarea şi acordarea de brevete înaintea Biroului European pentru Brevete, soluționând orice tip de incident care ar putea apărea în timpul desfășurării procesului.

Drepturi de autor

Este una din ariile profesionale cu cel mai ridicat nivel de dezvoltare în ultimii ani, în cadrul organizației noastre.

Revoluția provocată de dezvoltarea noilor tehnologii a avut mare impact asupra acestei ramuri a dreptului, ducând la nașterea unor noi probleme şi necesități care au nevoie de pregatire și cunoaștere pentru a putea garanta cea mai bună şi eficientă soluție.

Doar o formare profesională adecvată și experiența procedurală în apărarea acestei clase de drepturi permite planificarea şi obținerea unui rezultat optim în cadrul acţiunilor juridice.